Māju iepirkšana [zemes iegūšana zemnieku īpašumā]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

Māju iepirkšana - zemes īpašumu iegāde Latvijā galvenokārt 19.gadsimta otrajā pusē. Vidzemes privātajās muižās māju iepirkšanu veicināja 1860.13.XI zemnieku likums, Kurzemē - 1863.6.IX zemnieku likums. Latgalē zemniekus atbrīvoja no dzimtbūšanas, pēc 1861.19.II likuma dodot tiem iespēju izpirkt zemi (tāpat kā pārējā Krievijā) ar valsts aizdevumu. Kroņa zemniekiem māju iepirkšana reglamentēja 1869.10.III un 1886.12.VI likumi, noteicot obligātu māju iepirkšanu par noteiktām cenām, kas bija zemākas nekā privātajās muižās. 1914.gadā Vidzemē 2/3, Kurzemē 1/3 iepirkto māju nebija izmaksātas.
 

Šķirkļi

Bibliotēka

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Sabiedrība
Tautsaimniecība
Tiesības un līgumi
Hronoloģija: 
19. gadsimts

Reklāma