Ritas stāstījums

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.08.2014

Intervēšana veikta Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas vēstures katedras 2003.gada pavasara semestrī piedāvātā izvēles kursa Ikdienas dzīve Latvijā no 1944.-1955.gadam (lektors Jānis Ķeruss) ietvaros. Pierakstījusi Laura Nagliņa.

Rita dzimusi 1934.gadā Rēzeknes apriņķa Viļānu pagastā, tur arī sagaidījusi kara beigas. Runājot par Otro pasaules karu, Rita saka, ka tas esot bijis kaut kas briesmīgs, un viss, kas pēc tam bijis, esot nenormāls stāvoklis. Ģimenē bija Ritas māte, tēvs un mazākais brālītis. Ritas vecāki bija rentnieki pie kāda saimnieka, kam bijis daudz zemes un arī kādas vienpadsmit govis. Ritas ģimenei gan bijušas tikai dažas govis. Vācieši prasījuši mātei, lai tā dod speķi, olas un pienu; par visu esot arī maksājuši. Ritas māte esot devusi visu prasīto, taču saimnieks gan - ne, un esot teicis, ka tādiem viņš nekā nedošot, un visu pārdevis pats. Bērniem vācieši deva saldumus un vienreiz pat uzdāvināja viņai un brālim katram pa veselai šokolādes kārbai. Par to Rita un viņas brālis bijuši ļoti priecīgi, un tas viņiem licies kaut kas ārkārtīgi garšīgs. Vācieši esot ar bērniem arī aprunājušies un pat spēlējušies, pret pieaugušajiem viņi arī izturējušies ar cieņu. Rita stāsta, ka vācieši vispār esot bijuši ārkārtīgi pieklājīgi. Viņas krustmātei, kas bijusi mātes cerībās, tramvajā devuši vietu un izturējušies pret viņu ļoti saudzīgi, vācieši vispār pret sievietēm izturējušies ar lielu cieņu.

Rita stāsta vēl vairākus gadījumus, kas saistīti ar vāciešiem. Vienreiz vācieši sastājušies rindā, lai katrs saņemtu pienu, ko prasījuši. Ritas māte tad smēlusi no spaiņa un katram devusi, līdz pēdējam vācietim nācās jau smelt no spaiņa dibena, bet vācietis teici, lai tad nu labāk atstājot bērniem, viņš iztikšot. Vēl kāds gadījums bija tāds, ka gan Ritas māte, gan saimnieks vasarā likuši pienu dzesēties tuvējā upītē. Pārlikuši dēli upītei pāri un piesējuši tur kannas. Saimniekam tas bijis nedaudz pa upi uz augšu, bet Ritas mātei - uz leju. Un tad kādu rītu atklājies, ka saimniekam viss piens nozagts, par to, ka viņš nav gribējis dot, taču Ritas mātes piena kanniņa nav nemaz aiztikta, jo viņa pret vāciešiem izturējusies labi.

Vienīgi pret ebrejiem vācieši esot bijuši nežēlīgi. Esot viņu ciemā bijuši divi žīdi, kas braukājuši apkārt ratos un pārdevuši visādas lietas. Viņi esot bijuši bagāti, bagātāki nekā latvieši. Mazajam brālītim viens no viņiem uz kristībām pat uzdāvinājis sudraba karoti, kas tajos laikos esot bijusi ļoti liela dāvana. Šie abi ebreji tad arī esot aizvesti uz koncentrācijas nometni un pēc tam nav vairs redzēti.

Kad ienākusi Sarkanā armija, fronte gājusi tieši pāri tai vietai, kur dzīvojusi Ritas ģimene. Tēvs bija uzbūvējis bunkuru, kur visai ģimenei slēpties uzbrukuma gadījumā. Tāds uzbrukums arī esot bijis, tas esot bijis pēkšņs un Ritas māte tikai pēdējā brīdī paspējusi ar bērniem paglābties no nāves bunkurā. Bunkurs esot bijis tāds, ka pa nelielu spraugu varēja redzēt to, kas notika ārā. Un bērni arī gribējuši skatīties, viss esot sagrauts, taču vecāki baidījās un neļāva bērniem skatīties.

Kad, ienākot krievu armijai, vācieši devušies prom, vācu ģenerālis nācis pie Ritas tēva uz māju sadzert uz atvadām. Viņš esot briesmīgi raudājis par to, ka nu jāšķiras, taču ilgojies arī tikt atpakaļ uz dzimteni un rādījis savas sievas un bērnu fotogrāfijas, stāstījis par viņiem, esot bijušas jūtamas arī bažas par to, kā nu tagad būs tur Vācijā, jo kara iznākums arvien vērsies Vācijai par sliktu. Braucot prom, vācieši neesot viņu ciemā un tuvējā apkārtnē nevienu ķēruši, lai vestu darbos uz Vāciju. Pēc vāciešu aiziešanas Rita nekādi nav varējusi saprast, kāpēc vēl jāmācās skolā vācu valoda, jo tagad taču krievi ienākuši, un kāpēc tāda okupantu valoda jāmācās, taču skolotāja esot teikusi, ka valodai jau ar to nav nekāda sakara.

Kara beigu posmā saimnieks aizmuka uz ārzemēm, jo viņam draudēja padomju valdības represijas. Vispār visi bagātie cilvēki aizbraukuši, taču tie, kam nebija naudas, nekur nevarēja tikt. Ritas ģimene neesot baidījusies no represijām, jo “neesot taču budži”. Tiesa gan, esot domājuši par kaut kādu bēgšanu uz Kurzemi, taču tā arī neesot to īstenojuši. Tomēr represijas esot vērsušās pret Ritas paziņām. Kāda meitene pat esot aizvesta no skolas stundas laikā, arī viņas māsa paņemta no citas klases. Būdama klases vecākā, Rita arī aizsūtīta pie kāda skolotāja, kas gulējis slimnīcā, paziņot, ka naktī būs krievu represijas. Pirmskara laikā šim skolotājam un viņa brālim piederēja neliels rūpniecības uzņēmums. Rita aizgājusi un pateikusi skaļā balsī par gaidāmajām izsūtīšanām, taču ārsti viņu uzreiz apklusinājuši un teikuši, ka skaļi nedrīkstot par to runāt.

Pēc kara nekā neesot bijis. Ritas ģimenei gan nav trūcis ēdamā, jo palikuši dzīvot laukos, taču nav bijis naudas līdzekļu, tāpēc trūcīgi ar drēbēm. Mājas un zemes tika sadalītas, izveidojot kolhozus. Pēc skolas beigšanas Rita aizgāja uz Rīgu mācīties un iestājās augstskolā studēt tieši to, ko vēlējās. Rita stāsta, ka pēc kara atjaunoja tikai rūpniecības uzņēmumus, taču visu pārējo, piemēram, lauku mājas un citas celtnes palika sagrautas līdz sabruka pilnīgi.

Ievietots: 15.07.2003.

Iezīmes

Pagasts: 
Viļānu pagasts
Hronoloģija: 
20. gadsimts

Reklāma