Sams Mārtiņš. Pie septiņsalu Ineša un gaišā Alauksta Piebalgā. Atpūta (Nr.361)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 16.10.2017

Autors īsumā raksturo Vecpiebalgas apkārtni: dabu, vēsturi, personības.

Publicēts:

Sams Mārtiņš. Pie septiņsalu Ineša un gaišā Alauksta Piebalgā. Atpūta, ?, Nr.361., 22.-23.lpp.

Pielikumi

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Ģeogrāfiskie nosaukumi un etnonīmi
Pagasts: 
Vecpiebalgas pagasts, Inešu pagasts
Hronoloģija: 
20. gadsimts
Avoti: 
Preses materiāli

Reklāma