Tālivaldis [Tālavas latgaļu vecākais]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

Tālivaldis (lat. Thalibaldus; dz.g.nez.- 1215) - seno latgaļu feodālis, Tālavas valdnieks. Pret Baltijā iebrukušajiem vācu feodāļiem ieturēja draudzīgu politiku un 1208- 1212 kopā ar latgaļu pilskungiem Sateklas Rūsiņu un Autīnes Varidoti cīnījās vācu pusē pret igauņiem. Ne Tālivaldis, ne viņa dēli neatbalstīja Autīnes sacelšanos (1212). Latviešu Indriķa hronikā vēstīts, ka Tālivaldis bijis uzticīgs katoļticībai un vācu feodāļiem. 1213.g. lietuvieši Tālivaldi sagūstīja, bet viņam izdevās izbēgt. 1215 Tālivaldi sagūstīja igauņi un dzīvu sadedzināja.
 
 
Ievietots: 07.03.2002.

Bibliotēka

Personas

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Pagasts: 
Trikātas pagasts
Hronoloģija: 
13. gadsimts1215

Reklāma