Vai ar tiesas palīdzību izdosies saglābt Popes muižas klēti?

Pievienoja: 
Historia.lv, 01.02.2022

Popes muižas klēts. Attēls no biedrības "Popes muiža" facebook.com lapas.

Kultūras, īpaši arhitektūras pieminekļu aizsardzības jomā pastāv virkne politiski neatrisinātu problēmu, kuras nereti kļūst par iemeslu pat valsts nozīmes pieminekļa statusu saņēmušu objektu bojājumiem un sekojošam sabrukumam.

Uzskatāms un aktuāls piemērs ir Popes muižas klēts – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, viena no senākajām celtnēm Ventspils novadā. Diemžēl, dažādu apstākļu sakritības rezultātā ēkai nav īpašnieka, celtne nav reģistrēta Valsts zemes dienesta kadastrā, bet zeme, uz kuras tā atrodas, pieder Ventspils novada pašvaldībai. 

Kopš 2016. gada biedrība “Popes muiža” vairākkārt ir vērsusies ar lūgumu pie vietējās pašvaldības un atbildīgajām valsts institūcijām, lai risinātu šo absurdo situāciju. 

Šeit vienīgais likumīgais risinājums ir pašvaldībai kā zemes īpašniekam veikt šīs ēkas īpašumtiesību sakārtotošanu. Taču, pašvaldība to nevēlas, jo tad par šī īpašuma glābšanu tai būs jauzņemas atbildība. 

Lai Popes muižas klēts neaizietu bojā dēļ gļēvu ierēdņu nevēlēšanās rīkoties, biedrība vērsās pēc palīdzības Valsts kontrolē.

Pēc Valsts kontroles veiktās pārbaudes ir panākts, ka Ventspils novada pašvaldība ir iesniegusi tiesā prasību, lai Popes muižas klēts tiktu atzīta par bezsaimnieka mantu. Tiesa šo jautājumu plāno izskatīt šī gada martā. 

No tā, kāds būs tiesas lēmums, ir atkarīgs vai Popes muižas klēts nākotnē turpinās būt daļa no vēl nepazaudētā mūsu kultūrvēsturiskā mantojuma.

Avots: Biedrības “Popes muiža” facebook.com lapa

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Arhitektūra
Pagasts: 
Popes pagasts
Literatūra: 
Populārzinātniskie raksti un publicistika

Reklāma