Vērtīgs avots novadpētniekiem – žurnāls “Mākslas Vēsture un Teorija”

Pievienoja: 
Guna Ševkina, 27.09.2022

zurnala.vaks_26-2022
Žurnāla "Mākslas Vēsture un Teorija" 26.numura vāks

Novadpētniecībā samērā bieži uzmanība tiek veltīta arhitektūras mantojumam. Vēsturiskā apbūve ir interesanta un aizraujoša tēma vietējās vēstures pētniecībā, jo vienas ēkas pastāvēšanā var slēpties daudzu cilvēku dzīvesstāsti un būtiski notikumi konkrētās teritorijas vēsturē.

Augstvērtīgi pētījumi par arhitektūras vēsturi Latvijā regulāri tiek publicēti zinātniskajā žurnālā “Mākslas Vēsture un Teorija”. Gandrīz katrā no tā numuriem ir zinātniski raksti par arhitektūras vēsturi. Tā, piemēram, jaunākajā, 26.numurā lasāmi pētījumi par Ilūkstes jezuītu klosteri (Ilmārs Dirveiks), Kokneses muižas pili (Guna Ševkina) un arhitekta Vladimira Šervinska pareizticīgo dievnamiem (Katriona Luīze Rožlapa). Savukārt pēdējos numuros ir raksti par Mālpils muižas oranžēriju (Ilmārs Dirveiks, 24.numurs), arhitekta Ernesta Štālberga dzīvi un darbu (Karīna Horsta, 22.numurs), Liepājas Karostu (Katriona Luīze Rožlapa, 21.numurs), Tērvetes sanatoriju (Karīna Horsta, 20.numurs) u.c.

Žurnālā papildus zinātniskiem rakstiem vērtīga sadaļa novadpētniekiem ir arī recenzijas par jaunākajiem izdevumiem mākslas un arhitektūras vēsturē, sniedzot analītisku ieskatu šīs literatūras saturā.

Žurnāla izdevējs ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, un tas iznāk kopš 2003. gada, vienu vai divas reizes gadā. Zinātniskais žurnāls “Mākslas Vēsture un Teorija” ir vienīgais akadēmiskais mākslas vēstures periodiskais izdevums Latvijas Republikā. Žurnālā tiek publicēti fundamentālos pētījumos balstīti raksti, jauni un nozīmīgi pētījumi par Latvijas un Baltijas jūras reģiona mākslu un arhitektūru. Tas ir prestižākais mākslas vēstures izdevums Latvijā un nopietns publikāciju avots Baltijas jūras reģiona akadēmiskajā vidē. Publicētie raksti ir starptautiski pieejami un izdevums ir iekļauts starptautiskās datubāzēs SCOPUS, CEJSH, KUBIKAT un EBSCO.

Žurnāla rakstu elektroniskās versijas var iegādāties CEEOL (Central and Eastern European Online Library) mājas lapā šeit: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=389, bet jaunākais žurnāla numurs pieejams grāmatnīcās.

Publikāciju atbalsta biedrība "Process".

Iezīmes

Literatūra: 
Populārzinātniskie raksti un publicistika

Reklāma