Ziņas par autoriem / authors

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 25.08.2014

Ilga Apine
Habilitēta vēstures doktore Latvijas Zinātņu Akadēmija

Genoveva Barkovska
Vēstures doktore Latgales Pētniecības institūts

Tatjana Bartele
Vēstures maģistre Rīgas Puškina licejs

Karstens Briggemanns
Vēstures doktors Hamburgas Universitāte

[email protected] [email protected]

Irīna Buša
Vēstures maģistre Latvijas Universitāte

[email protected]

Antanas Čužas
Sociālo zinātņu doktors Lietuvas Socioloģijas un filozofijas institūts

Aleksandrs Gavriļins
Vēstures doktors Latvijas Universitāte

[email protected]

Marija Golubeva
Vēstures doktore Eiropas Integrācijas Institūts

[email protected]

Bernds Ulrihs Hukers
Vēstures doktors Fehtas Universitāte

[email protected]

Aleksandrs Ivanovs
Vēstures doktors Daugavpils Universitāte

[email protected]

Ēriks Jēkabsons
Vēstures doktors Latvijas Valsts vēstures arhīvs

[email protected]

Vida Kazlauskiene
Lietuvas Socioloģijas un filozofijas institūts

Antanas Kličus
Sociālo zinātņu doktors Lietuvas Socioloģijas un filozofijas institūts

Tatjana Kuzņecova
Vēstures zinātņu kandidāte Daugavpils Universitāte

[email protected]

Alīna Ļitviņenko
Vēstures doktore Ekonomikas un kultūras Augstskola

[email protected]

Zanda Mankusa
Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaure

[email protected]

Imants Mednis
Vēstures doktors Latvijas Universitāte

[email protected]

Valērijs Ņikuļins
Vēstures zinātņu kandidāts Kaļiņingrādas Valsts universitāte

[email protected]

Natālija Ņikuļina
Vēstures zinātņu kandidāte Kaļiņingrādas Valsts universitāte

[email protected]

Dmitrijs Oļehnovičs
Vēstures maģistrs Daugavpils Universitāte

[email protected]

Valentīna Ratkevičiene
Sociālo zinātņu doktore Viļņas Pedagoģiskā universitāte

Inese Runce
Vēstures maģistre Rēzeknes Augstskola

[email protected]

Irēna Saleniece
Vēsture doktore Daugavpils Universitāte

[email protected]

Henrihs Soms
Vēstures doktors Daugavpils Universitāte

[email protected]

Vija Stikāne
Vēstures maģistre Latvijas Universitāte

[email protected]

Dzefrijs Sveins
Vēstures doktors Rietumanglijas Universitāte

[email protected]

Vitālijs Šalda
Habilitētais vēstures doktors Daugavpils Universitāte

[email protected]

Valters Ščerbinskis
Vēstures maģistrs Latvijas Valsts vēstures arhīvs

[email protected]

Josifs Šteimans
Vēstures doktors Daugavpils Universitāte

[email protected]

Aleksejs Varfolomejevs
Matemātikas zinātņu kandidāts Petrozavodskas Valsts universitāte

[email protected]

Boriss Volkovičs
Vēstures maģistrs Daugavpils Universitāte

[email protected]

Anele Vosiļute
Socioloģijas doktore Lietuvas Socioloģijas un filozofijas institūts

[email protected] [email protected]

Andris Zeļenkovs
Vēstures maģistrs Latvijas Kara muzejs

[email protected].l

Reklāma