Filma par Sibīrijas latviešiem, 1975-78. #1

Apraksts

Pirmo reizi pēc 1937. gada genocīda Krievijas un Sibīrijas latviešu stāvokļa apzināšana tika puslegāli uzsāka Ingvars Leitis 1975. gadā. Pašu pirmo 1976. gadā uzņemto filmu konfiscēja VDK (KGB). Materiāli šeit skatāmai filmai tika iegūti no 1975 - 1978.gados, taču to samontēt un sākt izrādīt varēja tikai Gorbačova laikā, kad šādu informāciju varēja paust un par to vairs nesodīja. 1986. gadā tā parādījās ar nosaukumu "Populārzinātniska lekcija par kādu vēstures tēmu". Dziesmotās Revolūcijas laikā tā kopā ar citām filmām par Sibīriju un Gulagu tika izrādīta viscaur Latvijā daudzos pasākumos, kuri aicināja tautu cīņā par neatkarības atgūšanu.

Iezīmes

Reklāma