Novadpētnieku un tūrisma organizatoru mācības “Senie ceļi un robežas". Semināra-konferences priekšlasījumi (23.09.2021)

Apraksts

Priekšlasījumi:

Ceļu tīkla veidošanās un attīstība Vidzemē kopš vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām pēc arheoloģijas, rakstīto un kartogrāfisko avotu ziņām. (Valters Grīviņš, Mag.hist. Edgars Žīgurs)

Ziemas ceļi Austrumbaltijā pēc 13.–19.gs. avotu materiāla. (Mag.hist. Gints Skutāns)

Krogi, tilti, brasli un pārceltuves, jūdžakmeņi un verstu stabi: seno ceļu infrastruktūra mūsdienu kultūrainavā. (Mag. arch. Elza Elīza Vītola, Mag.hist. Edgars Žīgurs, Valters Grīviņš)

Kur zemes robežas, tur dzērves maldās... Cik ticamas ir 13.gs. Senās Latvijas zemju robežu vēsturiskās rekonstrukcijas? Tālavas piemērs. (Mag.hist. Edgars Žīgurs)

Robežas un robežzīmes Livonijas laika avotos. (Mag.hist. Agris Dzenis)

Senie muižu robežakmeņi – mazapzinātas vēstures liecības. (Mag.hist. Andris Grīnbergs)

Seno mājvietu, pagastu, vaku un muižu robežu noteikšana, izmantojot 17.gs. kartes un arklu revīziju materiālus. Iespējas un problēmas. (Dr.hist. Muntis Auns)

Krustcelēs zem tilta... Ceļu un robežu folklora. (Dr.philol. Guntis Pakalns)

***

Novadpētnieku un tūrisma organizatoru mācības “Senie ceļi un robežas". (Historia.lv novadpētnieku mācību cikls, 2021.g. nodarbības). Mācību ekspedīcijas (video formātā)

Seminārs tiek organizēts un notiek ar Vidzemes plānošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts mežu finansiālu atbalstu.

Reklāma