Priekšlasījumi "Tauta. Identitāte. Nacionālisms" (16.02.2019.)

Apraksts

2019. g. 16. februārī Barikāžu muzejā, Rīgā, Krāmu ielā 3 notika Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuves Historia.lv sadarbībā ar latviešu nacionālistu politisko partiju NS Taisnīgums rīkotie priekšlasījumi ar diskusiju nacionālās domas stiprināšanai "Tauta. Identitāte. Nacionālisms".

No programmas:

Kāpēc tas nepieciešams:

Eiropā un Latvijā šobrīd notiek procesi, kas vērsti uz tautu identitātes dekonstrukciju un nacionālās pašsaglabāšanās instinktu noārdīšanu. Prognozējami, tālāk sagaidāma nacionālo valstu pilnīga sagraušana un pamatiedzīvotāju etniskā nomaiņa, to panākot ar aizvietojošo migrāciju.

Lai to nepieļautu Latvijā, mēs vēlamies rosināt šiem procesiem pretdarboties, kā mērķus skaidri un nepārprotami izvirzot savas tautas, tās etnokulturālās identitātes saglabāšanu un nacionālas valsts idejas stiprināšanu.

Aplūkosim:

1) Kas ir latviešu tauta un kas veido tās identitāti;                               
2) Kādai jābūt valsts politikai un tuvākajiem sabiedriski politiskajiem uzdevumiem, lai latviešu tautiskā identitāte tiktu saglabāta, stiprināta un pilnveidota.

Ar priekšlasījumiem uzstāsies:

vēsturnieks, Dr. hist. Muntis Auns. 
“No letiem līdz jaunlatviešiem. Latvieši viduslaikos un agrajos jaunajos laikos”
antropoloģe, Dr. hist. Gunita Zariņa.
 “Latviešu saknes. Senāko Latvijas iedzīvotāju DNS pētījumi un latviešu tautas veidošanās”

***

Partijas Nacionālā Savienība „Taisnīgums” valdes priekšsēdētājs Viktors Birze
"Tauta un identitāte latviešu nacionālistu politiskajā skatījumā"

Reklāma