Ziemassvētku kauju atcerei

Apraksts

2017. gada 5. janvārī apritēja simt gadu kopš Ziemassvētku kauju sākuma. Ziemassvētku un tām sekojošās Janvāra kaujas bija asiņainākās latviešu strēlnieku vēsturē, kuru laikā tika zaudēti aptuveni 9000 kritušo, ievainoto un bez vēsts pazudušo, kas bija aptuveni divas reizes vairāk nekā visās iepriekšējās strēlnieku kaujās kopā.

Varonības un traģisma apvītās Ziemassvētku kaujas ir atstājušas dziļas pēdas latviešu nācijas kolektīvajā atmiņā. Vienlaikus tām bija būtiskas vēsturiskās konsekvences 1917. gada notikumos un ceļā uz neatkarīgas valsts izveidošanu.

Pieminot Ziemassvētku kauju simtgadi, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs piedāvā noskatīties kinohroniku kadrus, kas atspoguļo Pirmā pasaules kara norisi Latvijā un latviešu strēlnieku gaitas.

Izmantoti LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva dokumentu fragmenti:
- Hronika „Rīgas ieņemšana 1917. gadā”, 1917. gads, autors nav zināms, LNA LVKFFDA, 1. f., 4295. l.
- Hronika „Miera sarunu dienas frontē”, 1917. gads, filmēšanas vadītājs Mihails Koļcovs, LNA LVKFFDA, 1. f., 1. l.
- Hronika „1918.-1919. gada kinohronika”, operators Eduards Tisē, LNA LVKFFDA, 1. f., 3031. l.
- Hronika „1919. gada kinohronika”, operators Eduards Tisē, LNA LVKFFDA, 1. f., 3030. l.
- Kinomateriāli Nr. 10. Pirmā pasaules kara postījumi Jelgavā, un Rīgā, 1920.-1929. gads, autors nav zināms, LNA LVKFFDA, 1. f., 696. l.
- Kinožurnāls „Latvijas filmu hronika” Nr. 40, 1924. gads, autors Arnolds Cālītis, LNA LVKFFDA, 1. f., 27. l.
- Kinožurnāls „Latvijas filmu hronika” Nr. 16, 1924. gads, autors Arnolds Cālītis, LNA LVKFFDA, 1. f., 12. l.
- Dokumentālā filma „Kino ainas Latvijas 10 gadu vēsturei”, 1928. gads, autors Arnolds Cālītis, LNA LVKFFDA, 1. f., 480. l.
- Dokumentālā filma „ Latvijas tapšanas un izveidošanās ainas laikmetā no 1918.-1928. gadam”, LNA LVKFFDA, 1. f., 477. l.
- Dokumentālā filma „Mūsu valsts dzīve skatos un skaņās”, 1933. gads, autors Eduards Kraucs, LNA LVKFFDA, 1. f., 484. l.
- Dokumentālā filma „Pirmā pasaules kara postījumi Latvijā”, 1933. gads, autors nav zināms, LNA LVKFFDA, 1. f., 508. l.
- Dokumentālā filma „Latviešu strēlnieki”, 1964. gads, režisors Hermanis Šuļatins, LNA LVKFFDA, 1. f., 2056. l. 
- Dokumentālā filma „Eduards Tisē”, 1970. gads, režisors Mihails Pjarns, LNA LVKFFDA, 1. f., 2638. l. 

Ar piedāvātajiem audiovizuālajiem dokumentiem pilnībā iespējams iepazīties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā, lielāko daļu kinohroniku var noskatīties arhīva interneta vietnē http://www.redzidzirdilatviju.lv

Iezīmes

Reklāma