Kaķsaliņa (Kaķu saliņa)

Koordinātas (WGS 84): 
57.461747, 25.197133
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: reljefa forma

Metru augsts paaugstinājums (ar augstuma atzīmi 64,3) Dzelves purva dienvidu malā, kur uz šādām mazām saliņām agrāk dzina lopus ganīties. Rietumos no viņas purvā ir Āpšsaliņa, bet austrumos Taukā vieta.

Teicējs: 
Laimonis Vīrs Jāņa dēls (dzimis1930.g., Rozās); Miķelsone Marta (dz. 1912.g.), dzīvoja Podzēnu Straumēnos
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
1990.gada februāris
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.gads).

Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Vaidavas pagasts. 420 metrus D no Dzelves ezera.