Vasiļnora

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 29.07.2015

Koordinātas (WGS 84): 
57.591564, 25.131587
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Atradās Mazbriedes krastā aiz linu fabrikas, piederēja polim Vasilim, kas dzīvoja Dikļos.

Teicējs: 
Bārītis Jānis (dzimis 1931.g., Puikulē)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2010.gada vasara
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (2010.- 2015.gads).

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Dikļu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Dikļu pagasts. 300 m D no Celmiņu mājām.

Reklāma