Rubenes-Vaidavas ezera vēstures un dabas taka

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 27.07.2020

 1. Rubenes baznīca
 2. Lielās priedes vieta Rubenē
 3. Rubenes mācītājmuiža
 4. Rubenes draudzes skola
 5. Mārčīnas krogs (Mārčīna)
 6. Bruģēts vecā Rīgas ceļa posms Rubenē
 7. Vaidavas muiža
 8. Trēziņu senkapi
 9. Vaidavas muižas vācu kapsēta (Tētiņu kapi)
 10. Poļu kalns
 11. Jumpravu tiltiņš
 12. Veļķu muiža
 13. Zaķu Zviedru priede
 14. Oģēnu meža akmeņu konstrukcijas (fosilie lauki)
 15. Dzirnakmens sagatave Oģēnu mežā
 16. Oģēnu meža krustakmens
 17. Briņķu senkapi
 18. Briņķu silavots (Veselības avots)
 19. Vaidavas pilskalns
 20. Vaidavas pilskalna avots
 21. Vaidavas pilskalna dobumakmens
 22. Boku Veļu priedes vieta

Rubenes-Vaidavas ezera vēstures un dabas taka kājāmgājējiem un riteņbraucējiem piemērotā, apm. 12km garā apļveida maršrutā ved apkārt skaistajam Vaidavas ezeram, dodot iespēju apvienot aktīvo atpūtu un ainavisku skatu baudīšanu ar vietējai un Latvijas vēsturei nozīmīgu vēsturisku vietu un kultūras pieminekļu apskati. 

Vaidavas ezera krastos cilvēki sākuši dzīvot jau no bronzas laikmeta – par to liecina saglabājušās šī perioda apbedījumu vietas – Trēziņu un Briņķu akmeņkrāvuma uzkalniņu senkapi.

Vēlajā dzelzs laikmetā šeit, mūsdienu Kocēnu un Vaidavas pagastu teritorijā, izveidojās Tālavas latgaļu Gaujas labā krasta zeme Imera, kur 1208. gadā priesteris Indriķis, Livonijas hronikas autors, Rīgas bīskapa Alberta uzdevumā uzcēla baznīcu un nodibināja senāko kristīgo draudzi latgaļu zemēs. Ezera ziemeļaustrumu galā novietotais Vaidavas pilskalns ir viena no iespējamajām Beverīnas pilsvietām. 

Takas maršrutā vēl var iepazīties ar 2020.g. atjaunoto seno Rubenes baznīcu, kurā iekārtota interaktīvā ekspozīcija “Pa hronikas pēdām”, skaisto 19.gs. sākumā no koka celto mācītājmuižas kalpotāju namiņu, draudzes skolu, kurā mācījies slavenais ķīmiķis Pauls Valdens, bruģētu vecā Rīgas ceļa posmu; apskatīt Vaidavas un Veļķu muižas, muižu un vecsaimniecību alejas, “Tētiņu kapus” – vienīgo Latvijā zināmo hernhūtiešu kapsētiņu, krustakmeņus, senās lauksaimniecības pieminekļus,  dažādas teiku un nostāstu vietas, padzerties no Briņķu sila Veselības avota…

Takā var doties, maršrutu sākot no jebkuras vietas, taču labāk to darīt no Rubenes vai Vaidavas ciematiem, kur ir iespējams gan ērti novietot automašīnu, gan arī iegādāties pārtiku vietējos veikaliņos. Plašākas pusdienošanas iespējas, kā arī naktsmājas, Rubenē piedāvā krodziņš “Mazais Ansis”.

Svarīgi - taku gar pašu ezera krastu var iziet tikai kartē ievietotajā maršrutā norādītajā posmā starp Vaidavas pilskalnu un Briņķu silavotu. Pārējās piekrastes vietās tauvas josla nav izejama dēļ slīkšņām, stāvās nogāzes un apauguma. Ejot vai braucot pa taku, vietās, kur tā šķērso vai robežojas ar privātīpašumu, jāievēro aizlieguma zīmes, ja tādas izvietotas.

Reklāma