Ieriķu, Spāres un Āraišu mācītājmuižas starpgabalu un robežu plāns (1693./94.gads)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 04.10.2019

Ieriķu, Spāres un Āraišu mācītājmuižas starpgabalu plānu 1693./94g. sastādījis H.Kelčs. Kartē mūsdienās lokalizējamas tādas vecsaimniecību grupas kā: Žagari, Venči, Dzeņi, Lībieši, Zipi, Skalbēri, Gribuļi, Doles, Jēkuļi.

Glabāšanās vieta: Latvijas Valsts vēstures arhīvs; fonds 7404; apraksts 1; lieta 1528

Reklāma