Latvijas okupācija un aneksija (16.06.1940.-05.08.1940.)

Bibliotēka

Dokumenti

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Valsts, Karaspēks un bruņoti konflikti