Latvijas okupācija un aneksija (16.06.1940.-05.08.1940.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 29.07.2014

Bibliotēka

Dokumenti

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Valsts, Karaspēks un bruņoti konflikti

Reklāma