Latvijas Robežsargu brigādes kapteiņa Holandera telefonogramma Nr.A 11-851 par uzbrukumu Latvijas robežsardzes III Abrenes bataljona 2.sardzes mītnei Masļenkos (15.6.1940.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 23.06.2014

[1940.gada 15.jūnijā, plkst. 12.45]

 

Robežsargu brigādes komandierim.

III Abrenes btl. 1.rotas iecirknī noticis sekošais: Šorīt š.g. 15.VI. p1.03.00, gaismai austot, pārnākuši robežu PSRS robežsargi un uzbrukuši 2.sardzes mītnei Masļenki, kur pārsteiguši minētās sardzes sastāvu.

Rezultātā: sardzes ēka nodedzināta. Gruvešos pārogļojušies atrasti sardzes pr-ka sievas un viena sarga līķis. Otra, nošauta no muguras puses, sarga līķis vienā veļā atrasts 100 mtr no sardzes uz aizmuguri. Bez tam smagi ievainoti atrasti - viena sarga sieva un sardzes pr-ka 14 g. vecais dēls. Sarkanarmieši sagūstījuši un, aizejot paņēmuši līdzi, minētās sardzes 3 sargus. Notikuma vietā no sarkanarmiešiem atstāti šādi lietišķie pierādījumi: 20 gab. izšautu patronu čaulīšu, 1 rokas granāta, 1 stiepuļu griežamās šķēres, ar kurām apm. 150 mtr no sardzes mītnes pārgriezti telefona līnijas vadi, un 1 individuālā pakete, ar kuru rīkojies kāds ievainotais, jo redzamas asins pēdas virzienā uz robežu. Vienā laikā noticis uzbrukums sardzes mītnei Šmaiļi. Šeit pēc aculiecinieces, sarga sievas Ozolnieces, izteicieniem iebrukuši apm. 15 sarkanarmieši, kuri sadalījušies divās grupās: viena no tām devusies uz sardzei tuvāko aizmuguri un meklējusi sargus pie viņu ģimenēm privātos dzīvokļos, bet otra bez cīņas sagūstījusi sargus dienesta mītnē. Sardzē no telefona aparāta norauta klausule. No šejienes sarkanarmieši pāri robežai aizveduši 4 sargus, 1 sarga sievu un dzirnavnieku Smukkalnu ar viņa ģimeni un strādniekiem. Redzot 2.sardzes ugunsgrēku, ganuzēns no Kareļu dzirnavām, Vītoliņš, devies uz 1.sardzi ziņot. No turienes steidzies palīgā sardzes pr-ks ar 2 sargiem, bet, pienākot pie 2.sardzes, viņi sagūstīti un līdz ar citiem aizvesti pāri robežai. Bez minētiem sagūstīts un aizvests pāri robežai 4.sardzes pr-ks, kurš ap p1.03.20 bija devies pārbaudīt 3.sardzi.

Pavisam:                 nošauti 2 sargi un 1 sieviete

ievainoti 1 sieviete un 1 zēns

aizvesti pāri robežai 2 sardžu pr-ki, 9 sargi, 1 sarga sieva un, kā vēlāk noskaidrojās, 27 privātie iedzīvotāji.

Ne mazāko iemeslu sarkanarmiešu iebrukumam un varasdarbiem mūsu robežsargi nav devuši un vispāri nekādu robežkonfliktu ar PSRS robežsargiem nav bijuši.

 

III Btl. k-ra a.p.i.,
kapteinis Holanders.

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.141, 334.-335.lpp.

Noraksts.

Ievietots: 08.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Glabāšanas vieta: 
LVVA, 2574.f., 2.apr., 7082.l., 4.lp.

Reklāma