Žīgurs, Edgars. Beverīnas pilsvietas lokalizācijas problemātika. Rīga, 2003. 43.lpp.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 13.03.2015

Darba mērķis ir apkopot nozīmīgākās ar šo jautājumu saistītās vēsturnieku un pētnieku hipotēzes un, analizējot tās, nonākt pie vispārliecinošākiem variantiem.

Pielikumi

Raksti

Šķirkļi

Iezīmes

Literatūra: 
Mācību pētījumi
Hronoloģija: 
13. gadsimts
Pilsēta: 
Valmiera, Smiltene
Pagasts: 
Burtnieku pagasts, Valmieras pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts, Vijciema pagasts, Veclaicenes pagasts, Trikātas pagasts, Kauguru pagasts, Raunas pagasts

Reklāma