Ieskats Spāres muižas vaku grāmatā (1704)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 26.11.2020

Latvijas Valsts Vēstures arhīvā (6999.f., 12.apr., 57.l.) glabājas Āraišu draudzes Spāres muižas vaku grāmatas, kas aptver laika periodu no 1688.–1708.gadam. Šajā apkopojumā piedāvāts ieskats 1704.g. ierakstos, kas atspoguļo Spāres muižas zemnieku saimniecības lieluma un mantiskā stāvokļa raksturojumu. Pielikumā pievienotas attiecīgo ierakstu fotogrāfijas un to tulkojums.

Glabāšanas vieta: 
Latvijas Valsts Vēstures arhīvs 6999.f., 12.apr., 57.l.

Reklāma