Līgums par graudnieka nolīgšanu Jaunkubuliņos (1922.gads)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 16.11.2018

Līgums slēgts 1922.gada 13.februārī starp Jaunkubuliņu saimnieku Eduardu Ozolu un graudnieku Jāni Ozoliņu. Līgumā sīki aprakstīti graudnieka saimniekošanas nosacījumi Jaunkubuliņu saimniecībā.

Glabāšanas vieta: 
"Vēveri", Vecpiebalgas pagasts

Pielikumi

Dokumenti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Saimnieciski
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1922
Pagasts: 
Inešu pagasts

Reklāma