Vidzemes muižnieku kredītbiedrības kvītis

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 15.10.2018

Kvītis izdotas Vecpiebalgas muižai piederošai Jaunkubuliņu saimniecībai par samaksāto 1891.gada 2.aprīlī un 1893.gada 13.aprīlī.

Glabāšanas vieta: 
"Vēveri", Vecpiebalgas pagasts

Reklāma