Aknīstes luterāņu baznīca 20. gadsimta 80. gados

Apraksts

Aknīstes evaņģēliski luteriskās draudzes dievnams celts 1865. gadā. Baznīcas ēka sākotnēji izmantota kā skola.

Dievnama ēka ir celta kā guļbūve, kas apšūta ar dēļiem. Ēkas ziemeļu galā uz jumta neliels dekoratīvs tornītis. Galerijā publicētajās fotogrāfijās redzams baznīcas izskats neilgi pirms 20. gadsimta 80. gadu beigās tā tika apšūta ar baltiem silikātķieģeļiem.

Baznīcas ēka sastāv no vienjoma dievkalpojumu telpas un nelielām dzīvojamām telpām tās dienvidu galā, kas dažādos laika posmos izmantotas vai nu kā draudzes mācītāja dzīves vieta vai arī kā palīgtelpas draudzes vajadzībām. 

No vienkāršā dievnama interjera pieminēšanas vērtas ir 1926. gadā uzstādītās ēģeles un nelielā kancele ar gotiskā dekora elementiem. Autora rīcībā nav ziņu par dievnama vēsturisko altāru izskatu. 1989. gadā tika izgatavots jauns altāris, kurš 2000. gadu sākumā tika pārveidots.

No vēsturiskajām palīgēkām līdz mūsdienām baznīcas teritorijā ir saglabājies  vien no akmeņiem mūrēts pagrabs.

Līdzās baznīcai aug dižkoks - Aknīstes liepa, kuras apkārtmērs pēc pēdējiem publicētajiem datiem (Julitas Klušas veidotā dižkoku datubāze) ir 4,92 m.

 

Foto: Alfrēds Ekerts (Bobinsku ģimenes arhīvs)

Avoti: F.Bobinska vākums, Ancītis V. Aknīstes grāmata II, 2007., Mašnevskis V. Latvijas luterāņu baznīcas I, 2005.

 

Vietas

Iezīmes

Pilsēta: 
Aknīste
Hronoloģija: 
20. gadsimts
1989