Artūra Dulbes (1883–1971) fotogrāfijas. Saimnieciskā dzīve Jaunpiebalgā 20.gs. 20.–30. gados

Pievienoja: 
Krista Marta Kundrate, 23.12.2019

Apraksts

Jaunpiebalgā 20.gs.20.–30.gados dibinās daudzas biedrības, kuras veicina saimniekošanu: piensaimnieku sabiedrība "Gaujmala" (1923.), meliorācijas sabiedrība "Godpurvs" (1929.), Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība (1935.), Jaunpiebalgas sīkgruntnieku, "Darbs", "Vārpa", pirmā pašbraucēju kuļgarnitūras sabiedrība, piektā sabiedrība (1935.), 6 lopkopības biedrības (1935., 1936.), biškopības biedrība. Izveido arī Mašīnu un zirgu iznomāšanas punktu (1940.), kuru vada Jānis Dandzinieks.

Grāmata: Cēsu apriņķis. Dzīve un darbs - Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1937. – 90. lpp.

Lauksimniecības sabiedrība

Grāmata: Cēsu apriņķis. Dzīve un darbs – Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1937. – 88. lpp.

Adreses papildinājumu iesūtīšanai publicēto fotogrāfiju anotācijām:

[email protected]
[email protected]

Personas

Iezīmes

Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Rādītāji: 

Reklāma