Historia.lv krājumu papildina Latvijas brīvvalsts laika Jaunpiebalgas un jaunpiebaldzēnu attēli fotogrāfa Artūra Dulbes uzņēmumos

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.01.2020

Sviesta gatavošana fasēšanai un sūtīšanai uz Piebalgas staciju. 1920.–1930.gadi. A.Dulbes foto. JNM palīgkrājums.

Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv attēlu sadaļa, sadarbībā ar Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeju un Jaunpiebalgas vidusskolu, papildināta ar fotogrāfa Artūra Dulbes (1883–1971) atstāto, 20. gs. 20.–30. gados tapušo kultūrvēsturisko mantojumu fotogrāfijās. Jaunpiebalgas muzejā atrodas 750 A.Dulbes uzņēmumu oriģināli, bet no dažādiem avotiem ieskenētas ir aptuveni tikpat daudz fotogrāfijas. Cēsu vēstures muzejā apzinātas 50 Artūra Dulbes fotogrāfijas. 

Historia.lv  attēlu galerijās publicēti gandrīz 700 A.Dulbes uzņēmumi.

Publicētās fotogrāfijas Historia.lv ievietotas Jaunpiebalgas vidusskolas 11. klases skolnieces Kristas Martas Kundrates zinātniskā pētniecības darba ietvaros. Skolotājas un novadpētniecības muzeja vadītājas Vēsmas Johansones rosināta, Krista izvēlējās pētīt fotogrāfa Artūra Dulbes radošo darbību. Darba tēmas izvēli noteica šādi apsvērumi: 1) fotogrāfs Artūrs Dulbe ir novadnieks (jaunpiebaldzēns); 2) fotogrāfiju daudzveidība (saimnieciskā dzīve, kultūra, daba, jaunpiebaldzēni sadzīvē, darbā, atpūtā, kultūras pasākumos); 3) Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja krājuma pašreizējā nepieejamība attālinātiem lietotājiem; 4) darba rezultātā pirmo reizi apkopojoši raksturots fotogrāfa veikums.

Plašais Historia.lv ievietoto A.Dulbes fotogrāfiju klāsts anotēts, pievienojot ziņas no Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejam dāvinātajām atmiņām un citiem materiāliem. Tomēr ne visi publicētajos uzņēmumos redzamie cilvēki ir zināmi – daudzām fotogrāfijām pievienotais paskaidrojums – “neatpazīts” – norāda, ka par tām zināms vien tas, ka attēlu uzņēmis Artūrs Dulbe. Tāpēc esošie un bijušie jaunpiebaldzēni, kuri atpazīst kādā uzņēmumā redzamos ļaudis, aicināti papildināt Historia.lv ievietoto A.Dulbes fotogrāfiju anotācijas.

Adreses papildinājumu iesūtīšanai publicēto fotogrāfiju anotācijām:

[email protected]
[email protected]

Ar publicētajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Artūra Dulbes biogrāfija
https://www.historia.lv/personas/arturs-dulbe 

Artūra Dulbes fotogrāfijas. Kultūra un izglītība 20.gs. 20.–30. gados, I
https://www.historia.lv/galerija/artura-dulbes-1883-1971-fotografijas-ku...

Artūra Dulbes fotogrāfijas. Kultūra un izglītība 20.gs. 20.–30. gados, II
https://www.historia.lv/galerija/artura-dulbes-1883-1971-fotografijas-ku...

Artūra Dulbes fotogrāfijas. Saimnieciskā dzīve Jaunpiebalgā 20.gs. 20.–30. gados
https://www.historia.lv/galerija/artura-dulbes-1883-1971-fotografijas-sa...

Artūra Dulbes fotogrāfijas. Jaunpiebalgas evaņģēliski luteriskā draudze 20.gs. 20.–30. gados
https://www.historia.lv/galerija/artura-dulbes-1883-1971-fotografijas-ja...

Artūra Dulbes fotogrāfijas. Personas, I

https://www.historia.lv/galerija/artura-dulbes-1883-1971-20-gs-20-30-gad...

Artūra Dulbes fotogrāfijas. Personas, II

https://www.historia.lv/galerija/artura-dulbes-1883-1971-20gs-20-30-gadu...

Reklāma