Novadpētnieku mācību cikla ietvaros notiks seminārs-konference “Senie ceļi un robežas”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 02.09.2021

Turpinot Historia.lv projekta ietvaros 2017.g. uzsākto novadpētnieku mācību ciklu, Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība “Apvārsnis” šī gada nodarbībās uzmanību pievērsīs tēmai “Senie ceļi un robežas”. 2021. gada mācības, tāpat kā iepriekšējos gados, norisināsies 2 daļās. Pirmajā daļā notiks seminārs-konference, bet otrajā – mācību ekspedīcija.

Nodarbību mērķauditorija: novadpētnieki, muzeju darbinieki, tūrisma organizētāji un citi kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes, saglabāšanas, popularizācijas un izmantošanas interesenti. 

Seminārā, priekšlasījumu un lauka prakses formātā paredzēts veidot mērķauditorijas izpratni par senajiem ceļiem un robežām kā būtiskiem Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas elementiem, to vietu un nozīmi kopējā dabas un vēstures mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizācijā kā arī praktiskās izmantošanas iespējām tūrisma jomā.

I daļa – seminārs-konference
(Seminārs notiks “Zoom” platformā, 2021.g. 23.septembrī. Sākums plkst. 9.00.)

Programma:

9.00–9.15 Ievadvārdi. (Historia.lv projekta vadītājs Valters Grīviņš)

9.15.–10.00 No via Beverina līdz via Baltica. Ceļu tīkla veidošanās Vidzemē. Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku ceļi pēc rakstīto un kartogrāfisko avotu ziņām. (Valters Grīviņš, Mag.hist. Edgars Žīgurs)

10.00–10.20 Ziemas ceļi Austrumbaltijā pēc 13.–19.gs. avotu materiāla. (Mag.hist. Gints Skutāns)

10.20–11.20 Krogi, tilti, brasli un pārceltuves, jūdžakmeņi un verstu stabi: seno ceļu infrastruktūra mūsdienu kultūrainavā. (Mag. arch. Elza Elīza Vītola, Mag.hist. Edgars Žīgurs, Valters Grīviņš)

11.20–12.00 Kur zemes robežas, tur dzērves maldās... Cik ticamas ir 13.gs. Senās Latvijas zemju robežu vēsturiskās rekonstrukcijas? Tālavas piemērs. (Mag.hist. Edgars Žīgurs, Valters Grīviņš)

Klausītāju jautājumi

Pārtraukums

13.00–13.45 Sv. Antonija kapelas virzienā līdz akmenim ar iecirstu krustu... Robežas un robežzīmes Livonijas laika avotos. (Mag.hist. Agris Dzenis)

13.45–14.30 Seno mājvietu, pagastu, vaku un muižu robežu noteikšana, izmantojot 17.gs. kartes un arklu revīziju materiālus. Iespējas un problēmas. (Dr.hist. Muntis Auns)

14.30–15.15 Senie muižu robežakmeņi – mazapzinātas vēstures liecības. (Mag.hist. Andris Grīnbergs)

15.15–16.00 Krustcelēs zem tilta... Ceļu un robežu folklora. (Dr.philol. Guntis Pakalns)

Priekšlasījumu Zoom ieraksti ŠEIT.

Klausītaju jautājumi

II daļa – mācību ekspedīcijas / lauka prakse

Kā mācību II daļa 2021.g. oktobrī un novembrī (datumi un maršruti tiks precizēti) Vidzemē notiks divas mācību ekspedīcijas / lauka prakses, kurās dalībnieki ekspertu vadībā dabā apsekos un iepazīs senos ceļus un to infrastruktūras elementus, senās robežas un robežzīmes. (ierobežojumu gadījumā ekspedīcijas tiks izstrādātas un publiskotas kā videoformātā pieejami mācību materiāli.)

***

Dalība mācībās (seminārā-konferencē un mācību ekspedīcijās) – bez maksas, ar obligātu iepriekšēju pieteikšanos.

Pieteikšanās: https://forms.gle/F1pDLb7ZCCAFe75bA

Pieslēgšanās saite dalībai seminārā-konferencē “Zoom” platformā reģistrētajiem dalībniekiem tiks izsūtīta 22.septembra vakarā.

Papildu informācija: Valters Grīviņš, [email protected], 29151826

Seminārā un lauka prakses nodarbībās tiks filmēts un fotografēts, piedaloties mācībās dalībnieki piekrīt uzņemtā materiāla publiskošanai.

Seminārs tiek organizēts un notiek ar Vidzemes plānošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts mežu finansiālu atbalstu.

Reklāma