1584.gada izdevuma titullapas tulkojums

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.08.2013

Livonijas kronika

kuŗā runa par to,
 
kā šī zeme sākumā atrasta un kā viņa atgriezta pie kristīgas
ticības; kas bijuši pirmie zemes valdnieki, par pirmo Vācu
ordeņa mestri Livonijā līdz beidzamajam;
 
Kas atgadijies Livonijas kārtu maiņas laikā un
kādas retas un brīnišķīgas lietas notikušas zemē
pēc tā laika līdz pat 1583. gadam.
 
Šīs derīgās un lasīšanai patīkamās ziņas īsi un
pareizi uzrakstījis Rēveles pilsonis
 
Baltasars Rusovs
 
Šī kronika otro reizi visā uzcītībā caurskatīta, no kļūdām
izlabota, pārlabota un ar daudziem faktiem autora paša pavairota.
 
Iespiedis Bartas firsta spiestuvē
Andrējs Ceitners, 1584.gadā.
 

Reklāma