Birka [parādzīme feodālisma periodā]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

BIRKA, burtkoks - 1. Feodālisma laika skaitāmais koks (apaļš vai šķautnains), kurā ar iegrieztiem robiņiem atzīmēja zemnieku maksājamo renti vai parādus. Viena B. puse atradās pie zemn., otra - pie muižas pārstāvja, parasti klētnieka. Parādu dzēšot, robiņus abās B. daļās nogludināja. Ljā B. lietoja vēl līdz pat XIX gs. vidum.
 
T. Zeids
 
Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.sējums, 236.-237.lpp.
 
Ievietots: 26.05.2003.

Reklāma