Dienas Lapa [dienas laikraksts]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 27.12.2013

Dienas Lapa, 1886-1905 Rīgā, jaunstrāvnieku dienas laikraksts, kas pulcināja ap sevi ar Baltijas vēstneša un Balss virzienu, kā ari RLB “māmuļnieku” polītiku neapmierinātos mazpilsoņus un literātus. D. Lapu sākumā izdeva paju s-ba, bet financēja Rīgas latv. amatnieku kase, kuŗas dir. P. Bisenieks ari 1886-98 parakstījās par izdevēju un laikiem bij ari red. - D. L. vadītā opozicija vairāk vērsās pret RLB vadību nekā tautiskumu. Ne velti 1891-94 D. L. izdeva Āronu Matīsa rūpīgi rediģēto Etnografisko rakstu mēneša pielikumu. Izdevēju starpā valdīja dažādas tendences, kāpēc red. bieži mainījās. Pirmais red. bij adv. J. Bergmanis, ko 1888 nomainīja P. Stučka, bet 1891-96 J. Rainis pārmaiņus ar P. Bisenieku, 1896-97 atkal P. Stučka. Sākumā D. L. bij pilsoniska avīze, bet Raiņa un Stučkas laikā arvien vairāk pievērsās sociālismam un strādnieku kustībai. Tā kā cenzūras dēļ polītiskus jautājumus vajadzēja izcīnīt literātūras ietvaros, tad 1893 Raiņa laikā D. L. sāka iespiest J. Jansona referātu Domas par jaunlaiku literātūru, kas radīja lielu polemiku. Sakarā ar jaunstrāvnieku arestiem 5.7.1897 iekšlietu min. aizliedza D. L. uz 8 mēnešiem. 1899 D. L. pārgāja Dr. P. Zālītes faktiskā vadībā. Par spīti mērenam virzienam avīzi 22.12.1903 atkal apturēja uz 8 mēn. 1905 okt. par D. L. redaktoru nāca J. Jansons, ar ko tā kļuva par soc. dem. laikrakstu. 1905. dec. ģenerālgubernātors apturēja tās iznākšanu. - 1933-34, Rīgā, neoficiāls soc. dem. dienas laikraksts, red. P. Rozītis un V. Grēviņš.
 
Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 487.-488.lpp.
 
Ievietots: 22.01.2004.

Šķirkļi

Bibliotēka

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Literatūra un dokumenti

Reklāma