Grīviņš, Valters. Atbalsti Latvijas vēsturisko krogu kataloga izstrādi!

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.01.2024
Organizācija: 

Līču krogs (“Juglaslīči”) un Tīnūžu muižas ūdensdzirnavas (“Dravnieki”) skatā no putna lidojuma. Tīnūži, Ogres novads. 2021. gada 2. aprīlis. V. Grīviņa foto.
Līču krogs (“Juglaslīči”) un Tīnūžu muižas ūdensdzirnavas (“Dravnieki”) skatā no putna lidojuma. Tīnūži, Ogres novads. 2021. gada 2. aprīlis. V. Grīviņa foto.

Latvijas vēsturisko krogu katalogu, kā atsevišķu Historia.lv “Vietu” sadaļu, es sāku veidot 2021.gadā. 

Ierosme šī darba uzsākšanai man radās pēc mūsu gadskārtējā novadpētnieku un tūrisma organizatoru mācību semināra, kura tēma togad bija “Senie ceļi un robežas”

Ceļu vēsture bez krogiem nav nedz aplūkojama, nedz saprotama. Savukārt vēsturiskie ceļu krogi ir neatņemama daļa no mūsu kultūras, saimnieciskās un lokālā plānā arī politiskās vēstures, nemaz nerunājot par kultūrvēsturisko ainavu, kurā krogi kā savdabīgi arhitektūras mantojuma pieminekļi ir vieni no izplatītākajiem elementiem.

Diemžēl laiks krogiem nav bijis labvēlīgs – daudzas bijušo krogu ēkas, to atrašanās vietas, telpiskā plānojuma un citām vajadzībām grūti pielāgojamo konstruktīvo risinājumu dēļ, pēc II pasaules kara tika nolaistas, aizgāja postā un palēnām sabruka. Turklāt ēku pamešana un bojāeja nav tikai krievpadomju okupācijas laikam raksturīga parādība – pieaugošās urbanizācijas un lauku apdzīvotības samazināšanās ietekmē šis process turpinās arī mūsdienās.

Tajā pat laikā Latvijas vēsturisko krogu izpēte un dokumentācija līdz šim bija palikusi novārtā un tas, kas ir paveikts, galvenokārt balstījies uz atsevišķu cilvēku iniciatīvu, bez plašāka, sistemātiska aptvēruma.

Par krogu ēku aktualitātes lejupslīdi liecina arī Latvijas Republikas arhitektūras pieminekļu saraksts, kurā no 3497 arhitektūras pieminekļiem tikai 25 pieminekļi ir vēsturiskās krogu ēkas un jau 10 gadus sarakstam nav pievienots neviens jauns vēsturiskais krogs, bet atsevišķi objekti pat zaudējuši šo statusu.

Tāpēc šobrīd ir ļoti svarīgi kvalitatīvi vizuāli dokumentēt vēl saglabājušās ēkas un apkārtējo ainavu, lai nākotnē gan profesionāli pētnieki, gan vietējie iedzīvotāji un citi interesenti varētu tās izzināt un par tām mācīties pat tad, ja pašas krogus celtnes fiziski vairs nebūs saglabājušās.

Ne mazāk svarīgi ir iespēju robežās izpētīt atsevišķo krogu vēsturi, apkopot ar to saistītos vēstures avotus, iegūto informāciju apstrādāt un kopā ar mūsdienu vizuālo dokumentāciju brīvpieejā publicēt, lai veidotu izpratni un radītu plašāku interesi par krogiem kā kultūrvēstures un arhitektūras pieminekļiem, veicinātu krogus celtņu saglabāšanu, revitalizāciju, kā arī izmantošanu novadpētniecībā/lokālās vēstures izpētē un popularizācijā, izziņas un kultūras tūrismā.

Tāds īsumā ir Latvijas vēsturisko krogu kataloga sagatavošanas un publicēšanas mērķis, kura sasniegšanai, neapšaubāmi, nepieciešams ilgstošs darbs daudzu gadu garumā un vairāku līdzstrādnieku iesaistīšanās.

Ar līdz šim sagatavotajiem un Historia.lv publicētajiem vēsturisko krogu aprakstiem var iepazīties šeit: https://www.historia.lv/karte/vieta/celi-un-robezas-890/vieta/krogi-925

Atbalsti Latvijas vēsturisko krogu kataloga izstrādi!

Ja kādam no šī raksta lasītājiem / Historia.lv lietotājiem ir iespējas un vēlme atbalstīt tālāko Latvijas vēsturisko krogu kataloga izstrādi (līdzekļi nepieciešami darba atalgojumam speciālistiem un dokumentācijas tehniskajam nodrošinājumam, kā arī platformas Historia.lv uzturēšanai), būsim pateicīgi par ziedojumu.

Valters Grīviņš,
Historia.lv redaktors un ilgtermiņa projekta “Latvijas vēsturisko krogu katalogs” vadītājs.

Saziņa: [email protected], tel. nr. 29151826.

Konts ziedojumiem:
ZINĀTNES UN VĒSTURES POPULARIZĒŠANAS BIEDRĪBA "APVĀRSNIS", reģ. nr. 40008060050, Swedbank, LV36HABA0551047775070

Iezīmes

Literatūra: 
Populārzinātniskie raksti un publicistika

Reklāma