Grīviņš, Valters. Sagatavoti un publicēti jauni novadpētnieku mācību materiāli mājvietu un dzimtas vēstures izpētei. Historia.lv (26.10.2023)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.10.2023
Organizācija: 

Sadarbībā ar biedrību “Pērses krasts”, piedaloties biedrības 2023. gadā īstenotajā SIF atbalstītajā projektā “Misija KOKNESE”, Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība “Apvārsnis” sagatavojusi un publicējusi vietnē Historia.lv vienas Kokneses pagasta vecsaimniecības (“Bormaņi”) un vienas jaunsaimniecības (“Pērsejas”) izvērstu aprakstu.

Projektā noteiktais darba mērķis bija atbalstīt  kvalitatīvu sava pagasta/pilsētas lokālās vēstures izpēti, vēstures materiālu publicēšanu, vietējo novadpētnieku un interesentu darbu, veicināt indivīdu interesi par savas mājvietas stāstu un vēsturisko izpēti.

Darbu uzsākot tika nolemts gatavot vecsaimniecības un jaunsaimniecības aprakstu, jo šie ir divi izplatītākie Latvijas lauku mājvietu tipi. Par vecsaimniecībām ierasti saucam pirms 1918. gada pastāvējušās zemnieksētas (gan dzimtas īpašumā izpirktas, gan rentētas mājas), bet par jaunsaimniecībam – Latvijas Republikas agrārās reformas ietvaros dibinātās, valsts pilsoņiem piešķirtās lauku saimniecības. Senākās ziņas par krietnu daļu vecsaimniecību masveida avotos rodamas jau no 17. gadsimta, kad zviedru pārvaldītajā Vidzemē iekasējamo nodokļu noteikšanai tiek veikta visaptveroša muižu un tām piederošo zemnieksētu uzskaite un inventarizācija, bet jaunsaimniecību izveidošanās un attīstības vēsture izsekojama kopš 1919. gada tapušos dokumentos.

Kokneses pagasta “Bormaņi” (1) un “Pērsejas” (2) openstreetmap.org kartē.

Saimniecību apraksti, daļēji atklājot arī to īpašnieku dzimtu vēsturi, sagatavoti kā avotus galvenokārt izmantojot Latvijas Nacionālā arhīva Valsts Vēstures arhīvā glabātos 17.–20. gs. dokumentus – kartes, plānus, arklu revīzijas, baznīcas grāmatas, zemesgrāmatas, muižas dalīšanas lietas un statistikas (tautas skaitīšanas, lauksaimniecības skaitīšanas) datus, tos papildinot ar avotu un literatūras publikācijām, oficiālām u.c. preses ziņām. Visi “Bormaņu” un “Pērseju” aprakstos izmantotie avoti ir atbilstoši citēti, norādot attiecīgo dokumentu glabāšanas (fondu, aprakstu, lietu numuri) un skatīšanas (elektroniski brīvi pieejamo materiālu tīmekļa adreses) vietas. Tādējādi, ņemot vērā, ka vienas tēmas vēstures avoti lielākoties glabājas vienā un tajā pašā fondā un/vai lietu uzskaites sarakstā / lietā (piem. LVVA 218. f. (“Vidzemes muižnieku kredītsabiedrība”) 2. apr. (“Zemnieku māju izpirkšana Rīgas apriņķī 1867. – 1935.”) atrodas ne tikai “Bormaņu”, bet vēl 89 citu Kokneses muižas sētu izpirkšanas lietas),  jebkuram interesentam, kam nav iepriekšējā pieredze darbā ar ar LVVA materiāliem, bet ir vēlme izpētīt savas mājvietas/dzimtas vēsturi, šie Kokneses pagasta mājvietu apraksti noderēs kā palīgs un mācību materiāls, pašam uzsākot patstāvīgu izziņas darbu.

Ar publicētajiem aprakstiem var iepazīties šeit:

Valters Grīviņš. Ieskats Kokneses pagasta “Bormaņu” vecsaimniecības un Dauges dzimtas vēsturē  (17. gs. II puse – 1941. g.)

Valters Grīviņš. Ieskats Kokneses pagasta “Pērseju” jaunsaimniecības uz Zemīšu dzimtas vēsturē  (1922. – 1977. g.)


Projektu  "Misija KOKNESE", Nr.2023.LV/NVOF/MIC/057/24 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Reklāma