Herders Johans Gotfrīds [vācu literāts, filozofs]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

HERDERS Johans Gotfrīds (1744 - 1803)[*] - vācu filozofs apgaismotājs un literāts. Studējis teoloģiju Kēnigsbergā; 1764-69 skolot. Rīgas Domskolā. Publicējis darbus par vēst. filozofiju un lit-as kritiku, kā arī latv. t. dz. vācu valodā (dažādu tautu dziesmu kopojumā “Stimmen der Völker in Liedern” 1778). Aizstāvēdams progresa un humānisma idejas, H. asi nosodīja vācu feodāļu iebrukumu Ljā XIII gs. un latv. zemnieku apspiešanu; atzinīgi vērtēja G.Merķeļa darbus.
 
Lit. Гулыга А., Гердер, М., 1963; [Sievers J.], Herder in Riga, R., 1868.
 
[*] Latvijas PSR mazajā enciklopēdijā kā Herdera nāves gads kļūdaini norādīts 1808. (Historia.lv redakcijas piezīme.)
 
 
Ievietots: 26.05.2003.

Bibliotēka

Iezīmes

Tagi: 
Tematiskie rādītāji: 
Personas
Hronoloģija: 
18. gadsimts

Reklāma