Ķēniņš, I. Dievmātes karogs pār Baltijas zemēm. 107.lpp. (Pirmpublicējums)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 20.02.2015

Reklāma