Ķēniņš, I. Livonijas kara II posms. 67.lpp. (Pirmpublicējums)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.01.2015

Reklāma