Ķēniņš, I. Livonijas latviešu un vācu savstarpējās attiecības. 36.lpp. (Pirmpublicējums)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 08.04.2015

Reklāma