Krodznieks (Krīgers) Jānis [pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 27.12.2013

Krodznieks (Krīgers) Jānis, 1851-1924, vēsturnieks, dz. 10.04. Valmieras pag., drēbnieka dēls, mir. 1.10. Rīgā, apglabāts Meža kapos. 1878 beidza Maskavas U fil. fak. kā 1. akadēmiski izglītotais latv. vēsturnieks. 1879-85 krievu val. skol. Tallinas ģimnazijā, 1885-1918 valodu un vēstures skol. Maskavas ģimnazijās. Šai laikā aktīvi darbojās līdz nacionālā kustībā; bij Valdemāra un Brīvzemnieka pulciņa biedrs, kuŗu ierosināts sāka pētīt Ljas vēsturi un kopš 1885 publicēja ap 60 īsāku rakstu latv. periodikā. 1919 atgriezās dzimtenē un tika iecelts par Valsts vēsturiskā archīva dir. 1920-24 LU pr. doc. Ljas vēsturē. 1924 ievēlēts par goda Dr. Tikai pārnākot Ljā K. bij iespējas izmantot archīvus, un šai laikā viņš izdod savu lielāko darbu par Vidz. 1841 zemnieku nemieriem. Daļa sīko rakstu sakopota krājumā Iz Baltijas vēstures (I-III, 1912-14) un pārstrādāti: Latvijas vēsture (I-II, 1920).
 
Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1079.lpp.
 
Ievietots: 29.01.2003.

Bibliotēka

Personas

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Pagasts: 
Valmieras pagasts
Hronoloģija: 
20. gadsimts

Reklāma