Āža grāvis

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 08.02.2015

Āža grāvis. 2015.gada 1.augustā, G.Skutāna foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.484929, 25.216185
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds

Āža grāvis ir dabīga Zvirgzdupītes labā krasta pieteka - faktiski neliels strautiņš, un visnotaļ pazīstama vieta vairumam vecākās paaudzes vietējo iedzīvotāju. Pirms meliorācijas (20.gs. 80.gadi) augštecē tas tecēja cauri tīrumiem un pļavām zem cita nosaukuma - Lielais grāvis. Tikai vidus lejtecē saglabājies dabīgais tecējums, bet strauta izteka meklējama Sūnu purvā, kas atrodas Aizpurvu un Mežuļu māju zemju robežās. Manas vecās mātes Annas Lukevicas (dzimusi Grīnvalde, 1909.gadā) Strautmaļu mājās zināja teiku, ka šeit bieži spokojusies Ķieģeļu muižas preilene ar savu kaziņu. Tās plašāks pieraksts vietējā ķieģeliešu izloksne redzēts filoloģes Elfrīdas Šmites vākuma materiālos ap 1990.gadu, kad viņa vēl dzīvoja dzimtajās Upītes mājās. Nostāsts vēstī par muižnieka meitas nelaimīgo mīlestību uz blakus muižas jaunskungu, kas beigās pievīlis meitu un nav atnācis uz norunāto tikšanos pie strauta. Tā kā pie vietējiem teicējiem nav konstatēta vietvārda forma daudzskaitlī - Āžu grāvis,  tad acīmredzams, ka kazas tēla spokošanās ir kalpojusi par iemeslu Āža grāvja nosaukuma ģenēzei.Citi savāktie vietvārdi Āža grāvja tuvumā: Dzērveņu puriņš, Lapsalas, Lazdu noriņa, Jaunais ceļš, Vecais ceļš, Āpšu kalniņš.

Teicējs: 
Anna Lukēvica Jēkaba meita( dzimusi Grīnvalde, 1907.gadā)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
Pirms 1987.gada
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojums

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Hronoloģija: 
19. gadsimts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Zvirgzdupītes labā krasta pieteka nelielā gravā. Tek cauri Pūpolu māju mežam un tad pa valsts mežu paralēli Strautmaļu māju mežam (t.s. Grīnvaldu mežs). No Āža grāvja kreisā krasta sākās Cepļa mežs.

Reklāma