Ducena līkums

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 04.01.2016

Skats uz Ducena līkumu no Strupiņu puses. Ginta Skutāna foto, 2015. gada 30. novembrī.
Koordinātas (WGS 84): 
57.162907, 25.981064
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Pļavu nogabals Gaujas kreisajā krastā, piederēja saimniekam Ducenam. Bija neliels līkums, ko pēc bagarēšanas dabā vairs nevar atpazīt. Lielākā tā daļa palikusi tāpat kreisajā krastā.

Teicējs: 
Šinka Jānis Kārļa dēls (dzimis Vecstrupiņos, 1933.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada 30.novembrī
Avots: 

Jaunpiebalgas vietvārdu vākums, 2014.- 2016.g.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 550 metrus DR no Vecstrupiņu mājām, Gaujas kreisajā krastā.

Reklāma