Krusta līkums

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 31.01.2016

No Jāņa Šinkas pierakstītie Strupiņu apkārtnes vietvārdi. Karti sastādīja G.Skutāns.
Koordinātas (WGS 84): 
57.162345, 25.981078
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: lauki, tīrumi, pļavas

Arī Mācītāja līkums, jo piederēja mācītājmuižai arī pēc agrārās reformas. Tur pļāva sienu mācītājs Ozols un citi.Šķūnītis atradās nelielā uzkalniņā ārpus līkuma, ap 300 metru uz dienvidiem.  Labajā pusē bija Pikura līkums, bet augšup pa upi Ruka līkums. Pēc Gaujas bagarēšanas lielākoties palika labajā krastā, bet jaunā upes gultne iet pa tā ziemeļu stūri.

Teicējs: 
Šinka Jānis Kārļa dēls (dzimis Vecstrupiņos, 1933.g.)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
2015.gada 30.novembrī
Avots: 

 Jaunpiebalgas vietvārdu vākums, 2014.- 2016.g.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, lauki, tīrumi, pļavas
Pagasts: 
Jaunpiebalgas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts. 700 metrus DR no Vecstrupiņu mājām, Gaujas labajā krastā.

Reklāma