Guķu avoti un avotgrava

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 16.07.2014

Viena no ūdens izplūšanas vietam Guķu avotgravā. 2007.g. 20.septembris. D.Ozola foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.430452,25.386829
Koordinātas ir precizētas dabā

Aizsargājamo augu atradne

Sūnaugi

Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph – Rudens džeimsonīte.

Mežu sūna, uz trūdošas koksnes, stumbru pamatnēm, augsnes un akmeņiem. Sastopama pareti. Sarkanās grāmatas 3. kategorija.

Konstatēta (2007.) Guķu avotu gravā.

Avots bez nostāstiem

Avoti un avoksnājs I

Avoti un avoksnāji strauta ielejas - gravas augšgala iecirknī.

Lielākais avots iznes rūsganu devona smilšakmeņu smilti, tomēr paši smilšakmeņi neatsedzas. Kopējais debits strautā lejpus lielākajām izplūdes vietām - 0,6l/sek. Avoksnāja malā novērojama rūsganas smilts kaudze, kas iespējams, ir avota ūdeņu sanesta lielākas izplūdes laikā. Avotu izplūde saistīta ar vietu, kur gravas dibens sasniedz sarkanīgajos augšdevona Gaujas svītas smilšakmeņos esošo pazemes ūdeņu līmeni. Smilšu sanesas liecina, ka avotu debits var ievērojami palielināties bagātīgu nokrišņu vai sniega kušanas laikā.

Avoti un avoksnājs II

Sīks avoksnājs ar rūsainiem dzelzs savienojumu izgulsnējumiem strauta ielejas nogāzes piekājē.

Dzelzs savienojumi izgulsnējas jo avota ūdeņi satur divvērtīgās dzelzs savienojumus (hidroksīdus un sulfīdus) neīsto šķīdumu (koloīdu) veidā. Satiekot gaisa skābekli minētie savienojumi oksidējas un kā rūsaina duļķe izkrīt nogulsnēs. Procesu veicina dzelzs baktēriju augšana, kuras izmanto oksidēto dzelzi kā barības vielu. Rodas sarkanbrūni gļotveida nogulsnējumi.
Divvērtīgā dzelzs ūdenī nonāk tam filtrējoties caur dzelzs savienojumus saturošiem smilšakmeņu un aleirolītu slāņiem. 

Pēc Dabas retumu krātuves vadītāja Anša Opmaņa domām, šis ir viens liels avots, kura strauts satek no daudzām iztekām 300 metru posmā. Avota debits 1995.g.augustā bija 34,5 l/sek., kas pēc ūdens daudzuma sanāk lielākais bij. Valmieras rajona avots.

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Aizsargājamo augu atradnes, Ūdeņi, avoti bez nostāstiem
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Tagi: 
dzelzsavoti
Aizsardzības kategorija: 
Aizsargājamo augu atradne: individuāla aizsardzības statusa nav
Īpaši aizsargājama dabas teritorija: Gaujas nacionālais parks
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, 11 km uz D no Kocēniem, 7 km uz A no Vaidavas, 1,2 km uz A no ceļa Valmiera-Ķienes, 120 m ZZA no Sietiņieža autostāvvietas, 300 m DR no Guķiem.

Reklāma