Jumpravu dīķis

Jumpravu dīķis Podzēnmuižā
Podzēnu muižas 1870./71.gada robežu kartes (LVVA 1679.f., 194.apr., 272.l.) fragments
Koordinātas (WGS 84): 
57.456125, 25.212011
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: hidroorogrāfiska vieta

Dīķu virkne gar Podzēnmuižas parka ziemeļu malu, sastāvēja no vairākiem atsevišķiem uzdambējumiem. Tiem pa vidu gāja pāri ceļš uz Rozu un Ozoliņa mājām.

Teicējs: 
Miķelsone Marta (dz. 1912.g.), dzīvoja Podzēnu Straumēnos
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
1990.gada februāris
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.gads).

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, hidroorogrāfiska vieta
Pagasts: 
Vaidavas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Vaidavas pagasts. Podzēnmuižā, 150 metrus uz R no muižas ēkas.

Reklāma