Lielā rija

Vērmaņdārzs un Greizais tiltiņš. Podzēnu muižas 1870./71.gada robežu kartes (LVVA 1679.f., 194.apr., 272.l.) fragments.
Koordinātas (WGS 84): 
57.452908, 25.217293
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: apdzīvota vieta

Lielā rija atradās pie Liepkalniem (bijusī Podzēnu aptieka), tur kolhoza laikā tika ierīkota buļļu ferma, bija arī gateris un dzirnavas, kur veda labību malt.

Teicējs: 
Miķelsone Marta (dz. 1912.g.), dzīvoja Podzēnu Straumēnos
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
1990.gada februāris
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-1993.gads).

Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Vaidavas pagasts. Podzēnmuižā, 350 metrus uz DA no muižas ēkas.