Štimbēgs

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 20.07.2015

Podzēnu muižas 1870./71.gada robežu kartes (LVVA 1679.f., 194.apr., 272.l.) fragments
Koordinātas (WGS 84): 
57.460748, 25.228248
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: ūdeņi

Te bija avots ar garšīgu ūdeni, kura tuvumā atradās Podzēnmuižas brūzis. Mūsdienās avota ūdens aiztek pa grāvi uz Ģietupīti. Par Štimbēgu sauca arī tuvējo Gaiļa māju un muižas tīrumus, kas dalījās muižas Kalna Štimbēgā un Gaiļa Štimbēgā.  Šis vietvārds, domājams, atvasināts no avota vāciskā nosaukuma - Schönbach, ko varētu tulkot kā Dzidrais avots.

Teicējs: 
Laimonis Vīrs Jāņa dēls (dzimis1930.g., Rozās)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
1990.- 2015. g.; 2015.VII.20.
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.-2015.gads).

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, ūdeņi
Pagasts: 
Vaidavas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Vaidavas pagasts. 800 metrus uz ZA no Dravnieku mājām.

Reklāma