Žuokļi

Pievienoja: 
Gints Skutāns, 10.03.2015

Babiņu un Makuļu māju apkārtnes vietvārdi. Sastādīja Ginta Skutāns 2016.I.21.
Koordinātas (WGS 84): 
57.527087, 25.160923
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds

Žuokļi - Briedes un Ziedenes upju sateces vieta. Patiesībā jau Briedi līdz ar šo vietu agrāk sauca par Lielupi, bet Briedes nosaukums ir jaunāko laiku uzslāņojums. Briedei augšpus Žuokļiem nekāds īpašs nosaukums nav konstatējams. Mazliet uz leju no satekas Lielupi šķērsoja vecais Limbažu - Valmieras lielceļš, kas rietumu - austrumu virzienā gāja gar Raganu kalniņu. No dienvidiem pienāca šai vietā cits, senāks ceļš (Cepļi - Krogzemji - Rāvas), ko Elza Limbēna labi atcerējās ar nosaukumu Dambis. Tas tika izmantots kā vietējas nozīmes lauku ceļš, piemēram,  braucot uz pļavām pēc siena.

Teicējs: 
Augusts Melnalksnis, Dravēnos; Elza Limbēna Pētera m. (dzimusi Rudzīte, 1930.g. Lejniekos)
Vācējs: 
Gints Skutāns
Laiks: 
ap 1990.gadu
Avots: 

G.Skutāna mutvārdu mantojuma vākums (1987.- 1993.gads).

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts. 970 metrus uz R-DR no Babiņām.

Reklāma