Indriķa hronika

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 04.01.2014

J.G.Arnta 1747.g. izdotās “Livonijas hronikas” titullapa.

Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.

Pirmā grāmata par Līvzemi (I nodaļa)
Otrā grāmata. Par Bīskapu Bertoldu (II nodaļa)
Trešā grāmata. Par Bīskapu Albertu (III - XI nodaļa)
Ceturtā grāmata. Par Igauniju (XII - XXX nodaļa)

Ievietots: 05.02.-24.10.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

Reklāma