Rencēnu muižas starpgabalu plāns (1683.g.)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 25.06.2019

Rencēnu muižu starpgabalu plānu 1683.g. sastādījis A.Vilsons. Mūsdienās kartē redzamās teritorijas atrodas Amatas pagastā. (Jāatzīmē, ka vēl citi Rencēni, Rencēnu muiža, atrodas netālu no Valmieras). Kartē muižas nosaukums rakstīts - Luberandzen. Šim vārdam līdzīgas formas attiecībā uz Amatas pagasta Rencēniem ir izplatītas 17., 18.gs. vēstures avotos. Rencēnu nosaukuma izcelsme saistāma ar Cēsu pilsnovada muižnieku Libertu (Lubertu) Rencenu (Rentze)1.

Rencēnu muižas strapgabalos lokalizējamas tādas Amatas pagasta vecsaimniecību grupas kā: Venči, Žagari, Lielmārči, Dzērves (tagad Līgatnes pag.), Skalbēni, Gribuļi.

Glabāšanās vieta: Latvijas Valsts vēstures arhīvs; fonds 7404; apraksts 1; lieta 826

1 - Die aelteste schwedische Landrevision Livlands (1601) Hg. von A. Švābe – Riga, 1933., S.505

Reklāma