Leveru mājas izpirkšanas lieta (1873.g.)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 25.05.2020

Leveru mājas atradušās tagadējā Amatas pagastā un līdz izpirkšanai piederējušas Rencēnu (Lubbert Rentzen) muižai. 1873.g. tiek sastādīts mājas izpirkšanas līgums, kurā muižas īpašniece Helēna von Andrea ir pārdevēja, bet Andres Dants pircējs. Lietai pievinoti arī citi ar Leveru mājas izpirkšanu saistīti dokumenti.

Skats uz Leveru dižozolu un kādreizējo mājas vietu. 2018.gada augusts. E.Žīgura foto.

 

Glabāšanas vieta: 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs; 218.f., 2.apr., 9094.lieta

Reklāma