• Metodiskie materiāli
  • Līdzstrādnieki

Šajā sadaļā piedāvāsim atlasi no Historia.lv un mūsu sadarbības partneru izstrādātajiem palīglīdzekļiem, uzziņu un metodiskajiem materiāliem novadpētnieka redzesloka paplašināšanai un darba kvalitātes celšanai. Lai iepazītos ar visiem Historia.lv publicētajiem novadpētniecībā izmantojamiem palīglīdzekļiem, izmantojiet sadaļu Bibliotēka/Literatūra/(izvēloties attiecīgo literatūras kategoriju) un sadaļu Atlase.

 

Novadpētnieka rokasgrāmata

Daina Ozola

Jaungulbenes TIC-muzejs
Gulbene Jaungulbenes pagasts

Didzis Gasiņš

Privātpersona
Ērgļu pagasts

Edgars Žīgurs

Gaujas Fonds
Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Variņu pagasts, Palsmanes pagasts, Drustu pagasts, Amatas pagasts

Filips Bobinskis

Biedrība "Latvijas etnokultūras centrs"
Aknīste, Līvāni Rožkalnu pagasts, Aknīstes pagasts

Gatis Kalniņš

Projekts "Latvijas pilskalni"

Gints Skutāns

Valmiera Jaunpiebalgas pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts, Dikļu pagasts, Raiskuma pagasts

Ilona Karpjaka

Jelgava Valgundes pagasts

Lapas