• Metodiskie materiāli
  • Līdzstrādnieki

Šajā sadaļā piedāvāsim atlasi no Historia.lv un mūsu sadarbības partneru izstrādātajiem palīglīdzekļiem, uzziņu un metodiskajiem materiāliem novadpētnieka redzesloka paplašināšanai un darba kvalitātes celšanai. Lai iepazītos ar visiem Historia.lv publicētajiem novadpētniecībā izmantojamiem palīglīdzekļiem, izmantojiet sadaļu Bibliotēka/Literatūra/(izvēloties attiecīgo literatūras kategoriju) un sadaļu Atlase.

 

Novadpētnieka rokasgrāmata

Filips Bobinskis

Biedrība "Latvijas etnokultūras centrs"
Aknīste, Līvāni Rožkalnu pagasts, Aknīstes pagasts

Gatis Kalniņš

Projekts "Latvijas pilskalni"

Gints Skutāns

Pašnodarbināta persona
Valmiera Jaunpiebalgas pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts, Dikļu pagasts, Raiskuma pagasts

Ilona Karpjaka

Jelgava Valgundes pagasts

iLze Dauvarte

Brenguļu pagasts

Krista Marta Kundrate

Jaunpiebalgas pagasts

Valters Grīviņš

historia.lv
Valmiera Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts, Valmieras pagasts, Kauguru pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Brenguļu pagasts

Vēsma Johansone

Jaunpiebalgas novada pašvaldība
Jaunpiebalgas pagasts

Lapas