• Metodiskie materiāli
  • Līdzstrādnieki

Šajā sadaļā piedāvāsim atlasi no Historia.lv un mūsu sadarbības partneru izstrādātajiem palīglīdzekļiem, uzziņu un metodiskajiem materiāliem novadpētnieka redzesloka paplašināšanai un darba kvalitātes celšanai. Lai iepazītos ar visiem Historia.lv publicētajiem novadpētniecībā izmantojamiem palīglīdzekļiem, izmantojiet sadaļu Bibliotēka/Literatūra/(izvēloties attiecīgo literatūras kategoriju) un sadaļu Atlase.

 

Novadpētnieka rokasgrāmata

Viktors Birze

Liepāja Nīcas pagasts, Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts, Otaņķu pagasts

Vilnis Strods

Aliens.lv
Rīga Dundagas pagasts

Zane Nemme

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs
Lielvārde Lielvārdes pagasts, Rembates pagasts

Lapas