Balduīns no Alnas

? - 1243
Pāvesta Legāts Baltijā un Zemgales bīskaps
Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 29.09.2013

Informācija citās enciklopēdijās:
Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1595. sleja.
Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 131.-132.lpp.
 
Literatūra:
Ābers, B. Kuršu brīvības grāmata. Senatne un Māksla. 1937. 4, 25.-36.lpp.
Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.

Reklāma