Mirdzas Kronbergeres atmiņas par Āraišiem

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 05.02.2021

Drabešu muižas kungu māja 1905.gada septembrī. Foto no LVVA, 2748.f., 1.apr., 93.l., 78.lp.
Drabešu muižas kungu māja 1905.gada septembrī. Foto no LVVA, 2748.f., 1.apr., 93.l., 78.lp.

Mirdza Kronbergere dzimusi 1939.gada 22.jūnijā Āraišu kroga ēkā. Savas atmiņas par Āraišiem viņa pierakstījusi ap 2018.gadu. Atmiņu stāstā iekļauta informācija ne tikai par pašas Mirdzas pieredzēto, bet arī par viņas vecvecākiem un viņu stāstīto. Līdz ar to tajās ietverts samērā plašs laika posms - sākot ar "muižu laikiem" (20.gs. sākumu) un beidzot ar autores jaunības gadiem (20.gs. vidu).

Reklāma